ДГ „Зорница“ с. Ореш
  • ДГ „Зорница“, с. Ореш, ул. ”Главна” № 11

тел.: 0884303175 e-mail: info-301814@edu.mon.bg

  • ДГ „Зорница”- изнесена група, с. Драгомирово, ул. „Двадесет и осма“ №1

тел.: 06320/2680

  • ДГ „Зорница” – изнесена група, с. Морава, ул. „Цветан Д. Цанков“ №63

тел.: 06326/2447

  • ДГ „Зорница” – изнесена група, с. Овча могила, ул. „Бачо Киро“ №8

тел.: 06327/2406

 

ВРИД Директор: Марина Радославова Цветанова

 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обява за набиране на предложения по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

План- програма по БДП