Класиране на областен кръг на „Знам и мога“ за ученици от СУ „Цветан Радославов“

Националната олимпиадата „Знам и мога“ е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за осмисляне и обобщаване на учебното съдържание. Олимпиадата се провежда по тема, която включва разнообразни задачи от няколко учебни предмети, включително и от изучавано учебно съдържание, свързано с екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението. Моника Иванова и Цветeлин Иванов – ученици от 4.б клас на СУ „Цветан Радославов“ успешно преодоляха квотата за класиране за следващия областен кръг. Четвъртокласниците неведнъж са доказвали широките си познания в различни учебни дисциплини и своите любознателност и борбеност.
Пожелаваме им успех и в следващия етап на олимпиадата. Вярваме, че ще представят отлично себе си и училището!