КЛАСИРАНЕ В ДИГИТАЛЕН ЕКО ПРОЕКТ ЗА УЧЕНИК НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

На 15.06 в електронна среда (Teams) се проведе вторият етап от Регионален конкурс на тема: „Енергийната ефективност на моя дом“ за ученици в първи гимназиален етап на средната образователна степен, в изпълнение на т. 11.6 от раздел „Дейности за повишаване на мотивацията на учениците чрез компетентностния подход в това число СТЕМ образование и дигитална трансформация“ от Годишен план на Регионално управление на образованието – Велико Търново за учебната 2020/2021 година.

Конкурсът беше насочен към ученици от първи гимназиален етап на средната образователна степен, обучаващи се в обединени и средни училища, профилирани и професионални гимназии в област Велико Търново, които имат изявени интереси в областта на природните науки и екологията, гражданското образование, дигиталното рисуване и английския език.

Ученикът Борислав Светославов Петров от VIII a клас, с ръководител г-жа Моника Цветанова, представи своя постер на английски език пред г-жа Бонка Долчинкова, ст. експерт по ПНЕ и г-жа Вера Петрова, ст. експерт по ЧЕ и МЕ и спечели второ място.

Участието в конкурса беше индивидуално и протече в два етапа: изпращане на авторска разработка на дигитален постер и устно представяне пред жури на български и англиийски език. Постерите трябваше да са с оригинален дизайн и да са създадени със подходящ графичен редактор на компютър.

Като победител в конкурса Борислав Петров получава грамота за участие и награда за достойното представяне.