XVI  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ТРИ ЗВЕЗДИЧКИ 2021“ – В ПАМЕТ НА БОРЯНА, ЖЕНЯ И СВЕТОСЛАВА

Фондация „Ангели от Лим“ със съдействието на Община Свищов инициират ежегодно Конкурс- Изложба за детска рисунка „Три звездички“ в памет на трагично загиналите деца край река Лим: Боряна, Женя, Светослава.

Условията за участие:
Всички ученици от I-XII клас и децата от детските градини.
Формат на рисунките- По-избор
Техника на изпълнение- По-избор
Свободна тема.
Срок за предаване на рисунките- 24 май.

До тази дата рисунките трябва да се предадат в офиса на фондацията.
Датата за получаване на рисунките и датата на откриване са посочени в обявата на конкурса.
На гърба на всяка творба да има следната информация: Трите имена на детето, възраст, точен адрес, училище/школа и име на преподавателя, телефон за връзка.
Желаещите да участват да изпратят творбите си по поща или с куриер на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. „Тодор Миланович 1“, ет. 3, за фондация „Ангели от Лим”.
Рисувалите за конкурса деца ще получат грамоти за участие, а наградените – статуетки, поименни грамоти с печат на Фондация „Ангели от Лим“ и подпис от нейния председател. Наградите и грамотите за участие на неприсъствалите на откриването, ще бъдат изпратени за наша сметка по пощата или с куриерска служба.

Организаторите запазват правото си, при усложняване на епидемиологичната обстановка да отменят официалното откриване.
Рисунките не се връщат и остават собственост на организаторите.

Телефони за контакти:
0884 193 638 – Ирена Калчева – секретар на фондация „Ангели от Лим”
0887 698 927- Петко Петков и 0889 315 27 5- Веселина Тошева-Петкова- родители на Боряна.