Конкурс за ученици с иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще ​

В конкурса могат да участват ученици от 1. до 12. клас, разпределени в три категории. Участниците следва да предложат своята иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще.

КАТЕГОРИИ

КАТЕГОРИЯ 1. ТВОРЧЕСТВО за ученици от 1. до 7. клас

Учениците в тази възрастова група следва да изобразят предложението си, като участват с рисунка по темата, както и с кратко, аргументирано описание на идеята си. Описанието следва да бъде изпратено в писмена форма, или като видео запис с продължителност не повече от 1 минута.

КАТЕГОРИЯ 2. РЕАЛИЗИРАЙ ПРОЕКТ за ученици от 8. до 12. клас

В издание Второ на конкурса учениците от тази възрастова група могат да изберат дали да участват в екип (от двама до петима участници) или индивидуално. И при двата формата за участие, учениците трябва да представят свое оригинално проектно предложение по посочената тема, което имат желание да реализират.

КАТЕГОРИЯ 3. СТАНИ ПОСЛАНИК (специална категория)

В тазгодишното издание създадохме категория за участници от всички възрастови групи. Категорията е креативен пост в социалните мрежи (Instagram, Facebook) на тема природа, околна среда, зелени идеи и устойчиво развитие.

ОЦЕНЯВАНЕ

КАТЕГОРИЯ 1. ТВОРЧЕСТВО за ученици от 1. до 7. клас

В категорията за творчество ще се излъчат петима победителя за Рисунка. В творбите журито ще търси както прецизно художествено изпълнение, така и идейност по темата и демонстрирано иновативно, комбинативно мислене за бъдеще. Рисунките трябва да се изпращат чрез формуляра за участие в сайта ни.

Отделно от изображението/рисунката, учениците следва да изпратят кратко, аргументирано описание на соята мотивация да участват в конкурса. Допускат се кратки писмени описания (до 200 думи), а също и видео запис с продължителност не повече от 1 мунита.

Приемат се заявки за участие само от учениците или от техен родител, настойник. Не се приемат груповеи формуляри от учители или директори на училище. Всеки ученик трябва да предостави свой мейл адрес или такъв на родител.

За участие в конкурса се попълва и декларация за родителско съгласие.

КАТЕГОРИЯ 2. РЕАЛИЗИРАЙ ПРОЕКТ за ученици от 8. до 12. клас

В категорията за проект се излъчва екип победител, състоящ се от екип с 2-5 участници или индивидуален участник. Оценяването на проектите се осъществява в три етапа – предварителна селекция, финално класиране и финална онлайн презентация: ​

Предварителна селекция: ВИДЕО И ОПИСАНИЕ

Всеки екип/индивидуален участник трябва да изготви 3-минутно видео, което включва кратко представяне на екипа/себе си, и проекта; кратко описание на проблема, който проектът цели да разреши; описание на очакваните резултати; описание на прякото и непряко въздействие върху околната среда и обществото. Посочва се по кой от трите принципа на устойчивото развитие проектът има най-голямо въздействие и какво е взаимодействието между отделните принципи – екологичен, социален и икономически.

Всеки екип/участник трябва да изготви и кратко предложение за разработване на своя проект под формата на проектно предложение. Проектното предложение трябва да съдържа име на проекта, имена на участниците/ка в екипа, план за изпълнение, ясни цели, общо финансово планиране (как ще бъдат разпределени средствата, за какво ще бъде похарчен наградният фонд), план за устойчивост на проекта (как проектът ще продължи да се развива и след предоставеното финансиране). Приемат се проекти от различни дисциплини – екипите/участниците могат да изберат различни подходи към поставената задача (например научни експерименти, бизнес разработки, социални проекти и други). Ще се радваме да видим всякакви предложения.

Финално класиране: След като прегледа всички изпратени видеа и доклади, журито ще избере 3 финалиста измежду екипите и индивидуалните участници, които ще бъдат поканени да представят своя проект по време на онлайн презентация. Финалистите ще имат десет дена да подготвят презентация за проекта си, както и да започнат работа по неговата разработка. Финалистите трябва да отговорят в двудневен срок от поканата дали ще присъстват на финалната онлайн презентация, като в случай, че липсва отговор, мястото ще бъде предоставено на следващия екип в класацията.

​​

Финална презентация: В настоящото издание на конкурса, и с оглед на мерките за превенция срещу коронавирус, представянето и презентирането ще се проведе онлайн. В деня на презентирането всеки финалист ще представи своята презентация за проекта си пред жури в състав и другите участници. Презентацията трябва да се вмести в рамките на 5 минути. Екипите, които по време на презентацията демонстрират своя прототип или научен експеримент пред журито, ще имат предимство при оценяването (това е малък жокер за тези от участниците, които имат голямо желание да спечелят – започнете още отсега да разработвате прототипите си).

​КАТЕГОРИЯ 3. СТАНИ ПОСЛАНИК (специална категория)

В настоящото издание на конкурса са включени и три специални награди за пост в социалните мрежи. В тази категория, очакваме от участниците да се превърнат в посланици на мисията на конкурса и да качат в своя профил в социалните мрежи креативна снимка, пост или видео на тема природа, иновации, наука и всички теми, които свързвате с конкурса. За да участвате, трябва да качите своя пост в Instagram/Facebook, да отбележите профила на “Млад иноватор“, да напишете #младиноватор2021 и да опишете кратко защо участвате в конкурса. Постовете, събрали най-много харесвания фотографии/видеа във всяка платформа, ще спечелят по 150 лв.

ЖУРИ и ПАРТНЬОРИ

Жури в състав ще избере финалистите и победителите в конкурса. В журито сме поканили представители на Грийнпийс България, Ratio, Junior Achievement, Technomagicland, Clean & Circle – които ни подкрепиха в избора и миналата година. Поканили сме и Маги Малеева като най-активния посланик на устойчивото развитие в България чрез платформата за устойчиво бъдеще „Горичка“. Финалистите в конкурса ще имат и възможността да обменят контакти и опит с представителите на журито по време на презентациите и награждаването. Победителите ще получат възможност за менторство по време на изпълнението на проекта си.

СРОКОВЕ

Краен срок за изпращането на рисунките, докладите и видеата е 31.01.2021г. Своето участие можете да заявите като попълните формуляра в секция „УЧАСТВАЙ“ в сайта.

Ще се свържем с финалистите в срок до 15.02.2021г. по е-мейл, за да получат официална покана за онлайн събитието. Финалистите са длъжни да потвърдят своето участие в двудневен срок от получената покана, в противен случай ще бъде поканен следващият участник по реда на класирането.

НАГРАДЕН ФОНД

Победителите в категория Творчество от 1. до 7. клас ще получат парична награда в размер от 100 лв.

За категорията от 8. до 12. клас отличен ще бъде един (екип или индивидуален участник) ПОБЕДИТЕЛ. Реализацията на проектното предложение ще бъде финансирана с 5 000 лева, като за бюджетирането на парите ще се изготви финансов план с помощта на ментори от екипа на PostScriptum Ventures. Всеки участник в екипа победител ще получи отделно по 100 лева стипендия за принос.

В категорията за социални мрежи, всеки от победителите ще получи награда в размер 150лв. Журито си запазва възможността и правото да увеличи наградния фонд и да разпредели допълнителни средства за изпълнение на някой от другите проекти, както се случи и по време на награждаването в изданието „Млад иноватор 2020“, когато бюджетът на конкурса беше удвоен поради доброто представяне на финалистите. Допълнителните награди нямат фиксиран размер и ще бъдат определени спрямо индивидуалните нужди на проектите.

НАГРАЖДАВАНЕ

Финалната презентация и награждаване ще бъдат проведени онлайн предвид обстановката в страната и ситуацията с коронавируса. Наградите ще бъдат изпратени по куриер до всички участници след деня на онлайн презентациите.

PostScriptum Ventures S.a.r.l. е инвестиционен фонд с фокус устойчиво развитие и иновации. Компанията финансира бизнеси в сферата на енергетиката с иновативни идеи и бизнес модели, които допринасят за трансформацията на енергийния сектор от изкопаеми горива към други ниско-интензивни на въглеродни емисии източници на енергия. Освен в енергетиката, компанията има интерес и към енергийна ефективност, дигитална трансформация и социално значими решения, които водят до опазване на природните ресурси и богатства, изграждането на общества и по-добро бъдеще за следващите поколения.

Ние от PostScriptum Ventures смятаме, че светът се нуждае от млади, мислещи хора, които да допринесат за трансформацията към по-зелено и устойчиво бъдеще чрез креативни и иновативни идеи и практични решения.

Мисията на конкурс е да провокира мисленето на децата в посока опазване на околната среда, да ги стимуира да насочат вниманието си върху реални и практични решения, които биха могли да допринесат за подобряване на условията и средата, в които живеем.

Източник: Млад Иноватор

e-mail: info@mladinovator.bg адрес: бул. Васил Левски 15-17, София 1000