Конкурс по НП  „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ в СУ „Д.Благоев“

Конкурсът се организира в изпълнение на дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“. В конкурса могат да участват ученици от две възрастови групи: II-IV клас, както и V-VII клас. Критерият при определяне на наградите ще бъде броят на заетите и прочетени книги.