Конкурс за детска рисунка на тема „С книгите е весело, историите оживяват“
Медиа:

Във връзка с отбелязването на 75-годишнината от създаването си Градска библиотека – Свищов обявява конкурс за детска рисунка на тема „С книгите е весело, историите оживяват“.

Условия на конкурса:

• Конкурсът се провежда в 3 възрастови групи:

От 3-6 години

От 7-11 години

От 12-16 години

• Максимални размери до 35/50 см;

• Техника по избор;

• Най-добрите участници ще бъдат отличени с награди от трите възрастови групи;

• На гърба на рисунката да са изписани с печатни букви, в долния десен ъгъл:

-Трите имена на участника;

-възраст;

-име на детското заведение/училище/школа;

-град/село;

-телефон за връзка.

• Краен срок за предаване на рисунките – не по-късно от 18.09.2020 г. на адрес:

гр. Свищов п.к.5250

пл. „Алеко“ №5

Градска библиотека (за конкурса за детска рисунка)

• Най-добрите рисунки ще бъдат подредени в изложба;

• Отчитане на резултатите на 23 септември (сряда) от 10.30 ч. в Детски отдел на Градска библиотека;

• Тел. за справки 0631/4-28-70.

 

По информация на Градска библиотека – Свищов