КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА„ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“

На 01.11.2020 Стартира НОВ ДИСТРИКТЕН ПРОЕКТ- КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“.

Този проект има за ЦЕЛ да даде възможност на децата от 4 до 18 години чрез творчеството си да изразят виждането си за човешките ценности и добродетели и как могат да ги претворят в света. Да заявят своето отношение към наследените традиции с поглед в настоящето и бъдещето. Да провокира децата да интерпретират наследените и научени добри практики и добри дела от уроците в училище, детската градина и от своите родители. И още какво ще предадат самите те на своите деца – знанието за магията и силата на добрите дела вложени в легендите и приказките, в нашите празници, както и в способността да променяме света си с добротата и желанието да помогнем. Както и всичко онова, което може да сътвори и да обогати непредубедената детска фантазия.

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

– УЧАСТНИЦИ – деца във възрастови групи :

4 – 7 год.;

8 -11 год.;

12 -14 год.;

15-18 г.
– Всяка изпратена рисунка следва да бъде придружена от описание на изобразеното и неговата връзка с избраната за интерпретиране тема “ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“,

трите имена и възраст на участника, телефон за връзка, училище, детска градина, адрес.
– Размер на творбите 35/50 см
– Техника по избор:

раздел живопис;
раздел графика.

– Участниците в конкурса предоставят на Инър Уийл България правото да излагат творбите им на специална пътуваща виртуална изложба из страната и чужбина .
– Рисунките се изпращат виртуално на посочен e- mail адрес: zakonkursaIW2020@gmail.com с посочена тема на имейла /За конкурса “Води Промяната-твори добро“/
– Конкурсът стартира от 01.11.2020. Краен срок за изпращане на рисунки до 30.04.2021г.
– След приключване на крайния срок за изпращане експертно независимо ЖУРИ от 3 -5 члена обявява победителите на 01 юни 2021 год., публично и индивидуално, на всички имейли, от които са изпратени рисунки.
– Номинираните участници ще бъдат помолени да изпратят оригиналите на рисунките на допълнително посочен адрес.

– НАГРАДИ – Във всяко направление и възрастова група ще бъдат раздадени по една:

ПЪРВА /диплом и предметна награда/;
ВТОРА /диплом и предметна награда/;
ТРЕТА /диплом и предметна награда/;
по две поощрения .