КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА„ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“

На 01.11.2020 Стартира НОВ ДИСТРИКТЕН ПРОЕКТ- КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА.„ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“.

Поради епидемичната бстановка се удулжава срока за предаване на рисунките, считано до 16.04.2021 година. За участниците от община Свищов , моля всички да представят рисунките в отдел “Образование“ при г-жа Петя Стойнева до 16.04.2021 година с описание на изобразеното и необходимите данни, за да може съвместно с д-р Николаева- Президент на Инър Уийл клуб Свищов да ги изпратим на посочения имейл адрес в Добрич. Оригиналите ще бъдат съхранени от Инър Уийл клуб Свищов и при нужда ще бъдат предоставени на организаторите.

Този проект има за ЦЕЛ да даде възможност на децата от 4 до 18 години чрез творчеството си да изразят виждането си за човешките ценности и добродетели и как могат да ги претворят в света. Да заявят своето отношение към наследените традиции с поглед в настоящето и бъдещето. Да провокира децата да интерпретират наследените и научени добри практики и добри дела от уроците в училище, детската градина и от своите родители. И още какво ще предадат самите те на своите деца – знанието за магията и силата на добрите дела вложени в легендите и приказките, в нашите празници, както и в способността да променяме света си с добротата и желанието да помогнем. Както и всичко онова, което може да сътвори и да обогати непредубедената детска фантазия .

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

– УЧАСТНИЦИ – деца във възрастови групи :
4 – 7 год.;
8 -11 год.;
12 -14 год.;
15-18 г.
– Всяка изпратена рисунка следва да бъде придружена от описание на изобразеното и неговата връзка с избраната за интерпретиране тема “ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“,
трите имена и възраст на участника, телефон за връзка, училище, детска градина, адрес.
– Размер на творбите 35/50 см
– Техника по избор:
 раздел живопис;
 раздел графика.

– Участниците в конкурса предоставят на Инър Уийл България правото да излагат творбите им на специална пътуваща виртуална изложба из страната и чужбина .
– Рисунките се изпращат виртуално на посочен e- mail адрес: zakonkursaIW2020@gmail.com с посочена тема на имейла /За конкурса “Води Промяната-твори добро“/
– Конкурсът стартира от 01.11.2020. Краен срок за изпращане на рисунки до 30.04.2021г.
– След приключване на крайния срок за изпращане експертно независимо ЖУРИ от 3 -5 члена обявява победителите на 01 юни 2021 год., публично и индивидуално, на всички имейли, от които са изпратени рисунки.
– Номинираните участници ще бъдат помолени да изпратят оригиналите на рисунките на допълнително посочен адрес.
– НАГРАДИ – Във всяко направление и възрастова група ще бъдат раздадени по една:
 ПЪРВА /диплом и предметна награда/;
 ВТОРА /диплом и предметна награда/;
 ТРЕТА /диплом и предметна награда/;
 по две поощрения .

– Ще бъдат осигурени Грамоти и Поощрителни награди за участие във всички възрастови групи.
– КЛУБОВЕТЕ от ДИСТРИКТА разпространяват по подходящ начин условията за участие в конкурса на регионално ниво- КОРДИНАТОР на Проекта Велина Христова ИУК Добрич: 0895924529, velinah@yahoo.com

За участниците от община Свищов, моля всички да представят рисунките в отдел “Образование“ при г-жа Петя Стойнева до 16.04.2021 година с описание на изобразеното и необходимите данни, за да може съвместно с д-р Николаева- Президент на Инър Уийл клуб Свищов да ги изпратим на посочения имейл адрес в Добрич. Оригиналите ще бъдат съхранени от Инър Уийл клуб Свищов и при нужда ще бъдат предоставени на организаторите.