КОНКУРС ЗА РИСУНКА, МАРТЕНИЦА И МАРТЕНСКО ПАНО

ОБЩИНА СВИЩОВ,

ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“

И ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“

обявяват

К О Н К У Р С

за рисунка, мартеница и мартенско пано

 

 


 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Тема на конкурса: „Баба Марта“

 

Условия за участие:

 • Всяка рисунка, пано или мартеница следва да бъде оригинална авторска творба.
 • Форматът за рисунките е по избор, максимум 50х70 см.
 • Техниката е свободна: акварел, флумастер, молив, колаж или др.

 

Състезателни категории:

 • Рисунка;
 • Пано;
 • Мартеница.

 

Възрастови категории:

 • 3-6 години;
 • 7-11 години;
 • 12-15 години;
 • 16-18 години.

 

Изисквания за идентификация:

На гърба на всяка рисунка, пано или мартеница задължително трябва да бъдат изписани четливо следните данни:

 • имената на участника;
 • възраст;
 • пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент);
 • контактни данни (телефон или e-mail) на училището, учителя или родителя.

 

Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Творби  с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

 

Представяне на творбите:

Срокът за представяне е до 17:00 часа на 22 февруари 2023  г.

Творбите се приемат в Отдел „Образование“, на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2а, (в сградата на Финансов отдел ), етаж 1, стая № 9.

 

Резултати:

 

Наградените ще бъдат обявени на 1 март на сайта: www.svishtov.bg; www.obrazovanie-sv.bg и на Facebook: Култура Община Свищов   и  Образование в Свищов 

 

Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.

 

За повече информация: 

тел.: + 359 88 590 9156,

e-mail: obrazovanie@svishtov.bg

 


Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни