КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС

За шеста поредна година Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5,000 всяка, за ученици в 11 клас, по програмата “Opportunity Funds – Bulgaria”.

http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/

Крайният срок за подаване на документи е 3 януари 2021 г.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”.

Целта на стипендиите е да помогнат на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване за прием със 100% институционално финансиране от американските колежи и университети.

Подробности относно стипендиите ⇒⇒⇒

https://riovidin-my.sharepoint.com/personal/site_rio-vidin_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsite%5Frio%2Dvidin%5Forg%2FDocuments%2F201013%2F%D0%BA%2D963%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsite%5Frio%2Dvidin%5Forg%2FDocuments%2F201013&originalPath=aHR0cHM6Ly9yaW92aWRpbi1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9zaXRlX3Jpby12aWRpbl9vcmcvRWFZQkZxRUh4VUZKa1BlQWFEYVZDcmtCdmVxei12dndSbGkxQ2o1bjM0TTlpZz9ydGltZT1VMHY5Sm1adjJFZwk-963