Конкурс за студентско есе на тема „Здравето на мениджъра – лични нагласи и организационни последствия“

Катедра „Мениджмънт“ организира КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ на тема:
„Здравето на мениджъра – лични нагласи и организационни последствия“
(online, Свищов, срок за изпращане на есета – 10 юли 2021 г. на e-mail: m.dinkov@uni-svishtov.bg).
Каним всички студенти на СА „Д. А. Ценов“, да участват с есе, в което да представят своите виждания по темата.

За повече подробности и информация:
Катедра „МЕНИДЖМЪНТ“, гл. ас. д-р Милен Динков
e-mail: m.dinkov@uni-svishtov.bg, телефон: (0631) 66 291