Конкурс за ученическо есе, организиран от катедра „Застраховане и социално дело“
Медиа:

Катедра „Застраховане и социално дело“ и „Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов организират конкурс за ученическо есе на следните теми:
„Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората“
„Как да преборим бедността в съвременното общество?“
Условия на конкурса:
В конкурса могат да участват ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички български училища в страната и чужбина. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става посредством попълване на регистрационен формуляр.

Изисквания за оформяне на есето:
Обемът на есето трябва да бъде до 5 страници [Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5; Изображения – TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi].

Важни срокове:
16 април 2021 г. (петък) – краен срок за регистрация и изпращане на есето по електронен път на имейл.

Процедури за кандидатстване и оценка:
Подаването на есетата е по и-мейл: s.georgieva@uni-svishtov.bg.
В полето Subject, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват на латиница – име, фамилия, наименование на училището, населеното място и държавата (само за българските училища в чужбина), и се прикачва файлът, съдържащ есето.
ВАЖНО!
* Учениците могат да участват само с ЕДНО единствено есе!
** Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от академични преподаватели от катедра „Застраховане и социално дело” и представители на практиката от същите области.
*** Всички участници ще получат сертификати за участие в конкурса, а авторите на класираните на първите три места есета ще получат и грамоти.

За допълнителна информация:
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Ем. Чакъров” №2
тел. (0631) 66 437
e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
Плакат на конкурса: ТУК
https://uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/E%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_98ea.jpg

Формуляр за участие в конкурса: ТУК

Formulqr-za-uchastie-v-ese-SA-ZSD