Конкурси за докторанти, обявен прием 2020/2021 г.

Уважаеми кандидат-докторанти,

На основание Заповед РД-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, на основание член 63, ал. 4 и член 63в от Закона за здравето, член 73 от Административнопроцесуалния кодекс по предложение от Главния държавен здравен инспектор, във връзка удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че отложените конкурсните изпити ще се проведат

с начален час 9:00 часа,

както следва:

на 17 февруари 2021 г. – изпит по специалността,

на 19 февруари 2021 г. – изпит по чужд език

в аудитории по обявен график.

При явяване на изпита носете личната си карта. Изпитите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични изисквания. Пускането в залата ще започне в 8,30 ч.

ГРАФИК
z-Kandidat-doktorantski-izpit-otlojeni_fab7