Конкурси за докторанти, преобявен прием 2020/2021 г.

Конкурсните изпити за докторанти, преобявен прием 2020/2021 г., ще се проведат както следва:
– по специалността на 20 юли 2021 г. (вторник), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората;
– по чужд език на 22 юли 2021 г. (четвъртък), от 8.00 ч., в аудитория № 1, Ректората, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов.

Кандидатите за докторанти следва да се явят в 7.45 ч. за инструктаж. Документ за допускане – лична карта. Изпитите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки.