Кръгла маса на тема: „Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери“

Уважаеми колеги,
Екипът на научноизследователски проект № 4-2020 „Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери“ организира

КРЪГЛА МАСА
на тема:
„Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери“

Мероприятието се посвещава на 70-годишнината от създаването на катедра „Застраховане и социално дело“ и ще се проведе на 24 октомври 2020 г., от 14 ч. в ауд. № 16 на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов с участието на академичния състав на катедра „Застраховане и социално дело“, представители на застрахователната и осигурителната практика и студенти от спец. „Застраховане и социално дело“ при стриктно спазване на изискванията на Заповед № 868/30.09.2020 г. на Ректора на СА „Д. А. Ценов“ за заетост на местата и дистанция между участниците.

Източник: СА „Д. А. Ценов“