КСК 2021 – Съобщение относно конкурсните изпити на 03 юли 2021 г. /събота/

Уважаеми кандидат-студенти,
Уведомяваме ви, че кандидатстудентските изпити за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец юли, ще се проведат присъствено и дистанционно (по избор на кандидат-студента) на 03 юли 2021 г. /събота/, както следва:

1. За заявилите желание да се явят присъствено:
„Икономическа география на България“ – от 10:00 ч. в 42 и 43 аудитория (изпитен център, зали № 1 и № 2), намиращи се във Факултетски корпус – южен вход.
!!! Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 09:30 ч. пред съответните аудитории.
„Математика“, „Икономика“ и Чужди езици – от 13:00 ч. в 43 аудитория (изпитен център, зала № 2), намираща се във Факултетски корпус – южен вход.
!!! Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. пред съответната аудитория.
Кандидат-студентите се допускат в залата, след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и личната карта (за удостоверяване на самоличността), а кандидатствалите online представят и документ за внесена такса за участие в изпит.

2. За заявилите желание да се явят дистанционно:
„Икономическа география на България“ – от 10:00 ч. във Виртуалния изпитен център на СА „Д. А. Ценов“, достъпен на адрес https://dl.uni-svishtov.bg
„Математика“, „Икономика“ и Чужди езици – от 13:00 ч. във Виртуалния изпитен център на СА „Д. А. Ценов“, достъпен на адрес https://dl.uni-svishtov.bg
Всички кандидат-студенти, които ще се явят на дистанционен изпит ще получат подробни указания на персоналните си имейли два дни преди изпита.

⚠️За явяване на дистанционен изпит е необходимо да изпълните следните технически изисквания:
1. Задължително е използването на настолен компютър/лаптоп с инсталирана графична операционна система. Препоръчително е да се използва операционна система Windows 7 или по-висока.
2. Задължително е използването на уеб браузър Google Chrome. Препоръчително е да инсталирате последната версия на продукта от https://www.google.com/chrome/.
3. Задължително е използването на камера.
4. Задължително е използването на микрофон.
5. Задължително е участниците да се намират в тихо помещение, без странични шумове.
6. Препоръчително е използването на кабелна интернет връзка. Допустимо е използването на безжична връзка (WiFi), но само при близко разстояние до рутера. Не е желателно използването на връзка през мобилен оператор.
7. Препоръчително е използването на слушалки.

⚠️Документи за явяване на кандидатстудентски изпити на 03 юли 2021 г. може да подадете, както следва:
За присъствено явяване – до 02 юли 2021 г.
За дистанционно явяване – до 30 юни 2021 г.
Документи се подават в Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов или online на адрес:
https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/login

Телефони за контакт:
0631/66 225, 0885 090009 – Ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“
0631/66 381 – Кандидатстудентски център
Е-mail: ksk@uni-svishtov.bg