КТД със СО на ФСЗ към КНСБ за детско и училищно здравеопазване

Във връзка с чл. 58 от КТ Ви информираме, че на 13.07.2021г. Кметът на Община Свищов подписа КТД със СО на ФСЗ към КНСБ за детско и училищно здравеопазване. КТД е заверен в Държавна Инспекция по Труда Велико Търново и копие на Договора е на разположение на всички заинтересовани страни при старши експерт „Труд и кадри“ в „Други дейности по образованието“ към Община Свищов.