Квалификационен курс за учители проведоха Центърът за професионално обучение към Свищовската академия и НСБС

Квалификационен курс за учители по „Методика на преподаването по спедиция, транспортна и складова логистика” организираха Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Националното сдружение на българските спедитори (НСБС). Съвместното обучение се проведе по инициатива на доц. д-р Момчил Антов, който освен преподавател в катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” в Свищовската академия, понастоящем е и директор на НСБС.
Двудневният обучителен курс се проведе присъствено под формата на синхронно обучение от разстояние в електронна среда и в него участваха 31 учители от 14 училища в страната. Разгледаните теми в курса бяха свързани с на организацията на спедиторската дейност, автомобилната, железопътната, въздушната, речната и морската спедиция, мултимодалния транспорт, складовата логистика и митническото оформяне на товарите за внос, износ или транзит. Заедно с доц. д-р Момчил Антов лектори бяха и утвърдени специалисти от практиката в съответните направления. В рамките на обучението се повдигнаха редица въпроси от областта на професионалното образование по професията и свързаните с нея преподавани дисциплини. Коментирани бяха и техники за професионалното преподаване на материята, на достъпен за учениците език.
С проведеното съвместно обучение бе поставено едно добро начало на бъдещо сътрудничество между Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Националното сдружение на българските спедитори (НСБС). Според участниците в обучението, реалната връзка на бизнеса с образованието е ключа към подготовката на все по-добри и мотивирани млади специалисти в областта на икономиката, администрацията и управлението.