Лазарки от ДГ Васил Левски посетиха Историческият музей в Свищов
Медиа:

По повод предстоящите празници, децата на ДГ „Васил Левски“ посетиха днес Историческият музей на гр.Свищов.
На гости отидоха лазарките от трета група „Лъвчета “ и децата от втора група „Звездички “ поздравиха всички.