ЛОВ НА СЪКРОВИЩА В СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“
Медиа:

Клубовете“Астромагия“, „Биология за любознателни“, „Здраве“, „Кръговрат“, „Лятна занималня приятели“, „Театрална работилница“, „Фолклорна тематика“ към СУ „Цветан Радославов“ канят всички желаещи да присъстват на представителна изява „Лов на съкровища 500 години от първо околосветско пътешествие на Фернандо Магелан“. Изявата ще се проведе на 28.06.2022 година от 13:30 часа в двора на СУ „Цветан Радославов.

Събитието е част от реализацията проект по договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С01„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

 

По информация на СУ „Цветан Радославов“