Лятна работа с деца в Градската библиотека- гр. Свищов
Медиа:

Програма за месец юни 2020 г.

16.06 /вторник/ 10.00 ч. – Откриване на клуб „Весела ваканция в библиотеката“ – Забавни игри за опознаване на участниците в клуба;
18.06 /четвъртък/ 10.00 ч. – Да си направим „Читателски дневник“;
23.06 /вторник/ 10.00 ч. – „Ден на знанието“ (български фолклорни обичаи и традиции);
25.06 /четвъртък/ 10.00 ч. – „Пътешествие без куфар“ (в Древен Египет);
30.06 /вторник/ 10.00 ч. – На гости на Ангел Каралийчев (запознаване с живота, творчеството и героите му).

Програма за месец юли  2020 г.

02.07 /четвъртък/ 10.00 ч. – Знаете ли, че …? (да научим повече любопитни факти за живота около нас);
07.07 /вторник/ 10.00 ч. – Състезателни игри („Дама“ и „Не се сърди човече“);
09.07 /четвъртък/ 10.00 ч. – Отбелязване на 170 години от рождението на Иван Вазов;
14.07 /вторник/ 10.00 ч. – „Ден на знанието“ (разучаване на редки и остарели думи и изрази от българския език);
16.07 /четвъртък/ 10.00 ч. – Посещение на Етнографския музей (Сладкаровата къща);
21.07 /вторник/ 10.00 ч. – „Ателие сръчни ръчички“;
23.07 /четвъртък/ 10.00 ч. –„Пътешествие без куфар“ (в Древен Китай);
28.07 /вторник/ 10.00 ч. –  Моделиране с пластилин;
30.07/четвъртък/ 10.00 ч. – Международен ден на приятелството (разговор за приятелството).