ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „БУРОВ“ 2021

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „БУРОВ“ 2021
BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS

Кога: 13 – 19 септември 2021г.
Къде: Банкя
ОРГАНИЗАТОРИ:
Фондация „Атанас Буров“
Райфайзенбанк
Българска Народна Банка
УниКредит Булбанк
Банка „ДСК“

Формат: присъствен и/или онлайн
Лектори: от БНБ, Райфайзенбанк, УниКредит, ДСК и други водещи банки и институции.
Участници: студенти (след III-ти курс) от икономическите висши училища и университети

За да се регистрирате за участие, изпратете есе на английски език на тема: “Data is the new gold?” (макс. 2 страници) и попълнена Информационна карта до 30.06.2021г. на e-mail: fnburov@Postbank.bg; fnburov@gmail.com
Повече информация за Лятното училище, условията за кандидатстване и изискванията към есето, както и информационната карта може да намерите на сайта на Фондацията – www.atanasburov.org, Лятно училище