Любомира Димитрова от СУ „Николай Катранов“е ЛАУРЕАТ на Националната олимпиада по философия с постигнат най-висок резултат
Медиа:
Любомира Петкова Димитрова от СУ „Николай Катранов“, с ръководител г-жа Виолета Трайчева Маринова, е ЛАУРЕАТ на Националната олимпиада по философия с постигнат най-висок резултат.
https://philosophyolympiadbg.wordpress.com/?fbclid=IwAR1DBgG15xsEfdgApTuyH-jEq4JIworRVefwGzZ-XdTx6DDQj7PaLXZrODQ