Математически турнир „Черноризец Храбър“ (2020). Къде да се запишете за участие?

Математическият турнир „Черноризец Храбър“ ще се проведе на 1 ноември 2020 г. Това е 29-то издание на надпреварата. Състезанието е за ученици от 2 до 12 клас. Участниците са разделени на 6 възрастови групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас. Състезателите в една възрастова група работят по еднакви задачи, но класирането за всеки клас е отделно. Състезанието е под формата на тест с 5 избираеми отговора, който е от 15 задачи за 2 клас, 20 задачи за 3-6 клас, 25 за 7-8 клас и 30 задачи за 9-12 клас. Примерни задачи Начало на работата по темите: за 2-4 клас и 7-8 клас 10:00 ч.; за 5-6 клас и 9-12 клас 12:00 ч. Инструкция за работа по темите 1. Време за работа 90 минути (за втори клас – 60 минути). Не се разрешава използване на калкулатори и друга изчислителна техника. 2. Към всяка задача са дадени 5 възможности за отговор. В бланката за отговори срещу номера на всяка задача напишете верния според вас, като използвате една от буквите: А, Б, В, Г, Д. 3. Попълвайте бланката ясно и четливо с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви. Двусмислено попълнен или неясен отговор може да се счита за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може да не попълвате съответното поле, т.е. да оставите полето срещу номера на задачата празно. Забележка. Чертежите обикновено не са точни, а само изобразяват описваната в условието конфигурация. Някои задачи изискват познания извън училищния материал. Отговор „никое от тези“ се счита за верен, точно когато нито един от отговорите, дадени преди него, не е верен. Дават се следните точки: За всички класове: За непопълнен отговор на задача – по 3 точки. За грешен отговор на задача – 0 точки. 2 – 6 клас За верен отговор на всяка задача – по 7 точки. 7 – 8 клас За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително – по 5 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 включително – по 7 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 включително – по 9 точки. 9 – 12 клас За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително – по 5 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително – по 7 точки. За верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително – по 9 точки Класиране се прави за съответния клас от всеки Организатор. По решение на Организатора това класиране се публикува в определен от Организатора формат. Също по решение на Организатора могат да се издават сертификати за класиране. Турнирът е включен в Календарния план за състезанията на Съюза на математиците в България и МОН. Турнирът се провежда от организатори по места. Научна, методическа и организационна координация се осъществява от екип на ИМИ-БАН (Координатори) с ръководител проф. Борислав Лазаров (Национален координатор).
Записване:
125 СУ – София жк „Младост 1″, до блок 43 Такса: 10 лв. (състезанието се плаща, само това училище е посочило каква е таксата) Записване до 28.10.2020 г. след предварително обаждане на телефон – вижте тук http://iztok-smb.com/ ПЧМГ Съобщение Поради усложнената епидемиологична обстановка в ПЧМГ няма да се провежда МТ „Черноризец Храбър“ с ученици от други училища.
БЛАГОЕВГРАД – ПМГ „Акад. С. Корольов“ ул. „Марица“ 4 Заявки за участие се приемат до 27.10.2020 г. от 9:00 до 15:00 ч. в канцеларията на гимназията.
БУРГАС – СНЦ „Образование и технологии“ Място на провеждане: Факултет по обществени научки, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Записване за участие – от 14.10.2020 г. до 27.10.2020 г. по електронен път на адрес: http://itlearning-bg.com/index.php?section=ADST&aud=36&pic=3 ВРАЦА – ПМГ „Акад. Иван Ценов“ Записване за участие от 22.10.2020 г. до 27.10.2020 г. , от 8.00 до 12.30 часа в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – канцелария. E-mail: smb_vratsa@abv.bg СМБ – Габрово няма да организира тази есен
ПЛОВДИВ – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Пловдив, район Централен, ул. „Родопи“ №48 Записване за участие от 16.10.2020 г. до 28.10.2020 г. от 08:30 до 16:30 ч., в канцеларията на училището. E-mail: su@paisii.info ПЛОВДИВ – Математическа занималня Пловдив За регистрация: https://forms.gle/9UktnPFTcBVuHtrs7
СИЛИСТРА – ПМГ „Св. Климент Охридски“ ул. “ Москва“ № 21 Подробности вижте тук
ЯМБОЛ – СМБ – секция Ямбол Подробности вижте тук За още новини около записването следете тук.
Официалната страница на Турнира е http://www.math.bas.bg/ch.
http://www.math.bas.bg/ch/

На нея се публикува информация за резултатите на участниците, която съдържа имената, училище и град, клас и получени точки. Родителите на участниците, които не желаят тази информация да бъде публикувана на сайта, трябва да заявят това на Организатора при записване за участие.

Източник: Danybon