Математическо състезание „В памет на Виктор Маринов“ – 2021

Предизвикателство към седмокласниците:
Математическо състезание „В памет на Виктор Маринов“ – 2021
Състезанието е за седмокласници от цялата страна – гр. Варна, София, Пловдив, Велико Търново, Добрич, Свищов и всяко друго населено място. Ще се проведе онлайн.

Ако сте седмокласник и желаете да участвате, е необходимо:
1. да имате google account gmail за да влезете в класа Математика 7-ми клас (ако нямате такъв акаунт /поща създайте си нов).
2. добавете класа Математическо състезание Виктор Маринов 2021 с код qrnnw7x виж линка:
https://classroom.google.com/c/MzM2NjAyNDgwNDQ0?cjc=qrnnw7x

3. запишете името си, града/село от който сте и класа си на листа, на който решавате задачите, изискващи това и прикачете файла.
Оценяването на това състезание е по модел външно оценяване времетраене 150 мин. (14.00 ч. старт 16:30 ч. край )
общ брой 100 т, 18 задачи с 4 възможности за отговор, 2 с кратък свободен отговор и 3 със разширен свободен отговор – т.е да опишат и аргументират решението си.