МЕСЕЦ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ „МИСЛЯ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“ В ПДТГ

В рамките на инициирания от Регионално управление на образованието – Велико Търново, месец на кариерното ориентиране „Мисля за моето бъдеще“, с учениците от специалност „Бизнес администрация, професия „Офис мениджър“, в платформата https://quizizz.com се проведе викторина на тема: „Моята професия“. Дейностите бяха планирани и осъществени в контекста на провежданото практическо занятие по Учебна практика – Делова кореспонденция на тема: „Съставяне и оформяне на длъжностна характеристика на база ДОИ /ДОС/ на професия“. Поставените въпроси бяха повод да бъдат обсъдени и оценени от единадесетокласниците на ПДТГ ключовите компетентности и специфични умения, заложени в Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Офис мениджър“. Разграничени бяха компетентностите в общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка на бъдещите икономисти. Учениците трябваше да отговарят на въпроси, свързани с основните нормативни документи, които трябва да познава офис мениджърът, неговите права и отговорности, уменията му за изготвяне на документи, работа с офис техника и други. Коментираха се още необходимите личностни качества за упражняване на професията „Офис мениджър“, изискваните образование, квалификация и опит за заемане позицията „Офис мениджър“ и т.н.

Младите хора трябваше да оценят и своите предприемачески умения. Някои от тях изразиха увереност в своята компетентност да създадат и управляват собствен бизнес. 25 % от учениците в класа помагат на своите родители и трупат опит в семейната фирма. Други споделиха своите намерения да продължат да се обучават и развиват в тази насока в следващата степен на образование.

По информация на: ПДТГ „Димитър Хадживасилев“