Месец на кариерното ориентиране в СУ „Н.Катранов“
Медиа:

С поредица от събития и инициативи СУ „Николай Катранов“ отбелязва Месец на кариерното ориентиране – април 2021 година, посветен на професиите. В програмата се включват всички класове и групи ЦДО – с изложби на рисунки, викторини, презентации, срещи с родители, представители на висши училища.