Междинно класиране за попълване на незаети места в ОКС „бакалавър“ само в платена форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна)

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
обявява
междинно класиране за попълване на незаети места само в платена форма на обучение
(редовна, задочна и дистанционна) на 26.10.2020 г.

Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
до 24.10.2020 г.
Обявяване на резултатите от класирането:
26.10.2020 г.
Записване на класираните студенти:
26.10. – 31.10.2020 г.
Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Телефони за контакт:
0631/66 381, 0882 552523 – Кандидатстудентски център
0631/66 225 – Ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“

Източник: СА „Д. А. Ценов“ – Свищов