МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЕКСКУРЗОВОДА В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ
Медиа:

На 21 февруари се отбелязва Международният ден на екскурзовода. Датата е определена от Световната федерация на асоциациите на екскурзоводите през 1990 г. По традиция той бе отбелязан и в Търговската гимназия от ученици, обучаващи се по професия „Организатор на туристическа агентска дейност“. Събитието откри г-жа Аделина Замфирова – старши учител по професионална подготовка. Под формата на интересна дискусия с учениците се формулираха основните качества, които трябва да притежават екскурзоводите и технологията на екскурзоводското обслужване. Подчертано бе, че професията е любопитна, желана, модерна и е добра инвестиция; развива общата култура и създава нови умения. Тя дава възможност да се надгражда, защото в тази дейност винаги има какво още да се учи. Екскурзоводът не може да бъде случаен човек, който просто знае чужд език. Той е ерудирана и широко скроена личност. Затова са нужни добра подготовка, езикови умения за организация и общуване с хората.

Специален гост в Деня на екскурзовода бе г-жа Йорданка Георгиева – представител на Туристически информационен център – Свищов. Тя сподели пред бъдещите кадри в областта на туризма своите професионални впечатления от работата. Подчерта, че екскурзоводът трябва добре да познава историята и географията на страната. И точно той е човекът, който има най-тесен контакт с туристите. Качеството на работа е с пряко отношение към създаването на устойчив интерес към България. Разказа за предстоящите участия на ТИЦ – Свищов, в национални и регионални изложения. Разделихме се с обещанието скоро заедно да представим Свищов като търсена и желана туристическа дестинация.

Честит празник на екскурзоводите с пожелание за вдъхновение и щастливи туристи!

 

Аделина Замфирова, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“