Международен конкурс за студентско есе „Младежкото предприемачество – състояние, проблеми, възможности “

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ „Младежкото предприемачество – състояние, проблеми, възможности “ по Проект № 10-2020 „Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна“, финансиран от държавната субсидия за научна дейност, присъща на Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов, България.

Тематични направления:
Предприемачество по време на криза – мисията (не) възможна.
Социалното предприемачество – възможно ли е да печелиш от разрешаването на важни обществени проблеми?
Женското предприемачество – потенциална ниша за съчетаване на различни активности и роли.
Стартъпите – бърз и удобен начин за започване на бизнес начинание.
Финансиране на предприемаческа идея – краудфъндинг (crowdfunding), бизнес-ангели (business angels), публично предлагане (IPO).
Ролята на предприемачите и демографският проблем.
Предприемачът – качествата, характеристики и жизнена линия, превръщащи го в атрактивна личност и модел за бизнес поведение
Участие в конкурса
В международния конкурс могат да участват студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други направления, свързани с темата.
Правила на конкурса:
Обем на есето до 5400 знака или 3 стандартни страници (А4, TNR 14 pt, 1.5 lines).
В срок до 30 ноември 2020 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: youth_sv_essay@uni-svishtov.bg
Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка.
Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Университет за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна.
Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани на CD с ISBN.
Официални езици: български, английски, руски и испански. Макет на есето може да видите в сайта на Академията:
Template_Essay_Project_10_2020_BG
Template_Essay_Project_10_2020_BG“ rel=“noopener“ target=“_blank“>

По информация на: СА „Димитър Апостолов Ценов“