Международен ден за опазване на паметниците на културата
Медиа:

За да се отбележи Международния ден за опазване на паметниците на културата – 18-и април, ученици от ученическия парламент към ОУ „Филип Сакелариевич“ изработиха табло със снимки на културни забележителности в нашия град. Не забравиха да поместят по няколко думи към всяка една от тях, за информация на своите съученици.

Материалите, необходими за изработването на това табло, бяха изцяло осигурени от родителите от родителския екип към училището, за което им благодарим от сърце. Това беше една прекрасна възможност да увеличим заинтересоваността на децата към разнообразието на културното ни наследство и грижите, необходими за тяхното опазване.