МЕЖДУНАРОДНА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПРОФЕСОРИ-ИКОНОМИСТИ ПОСЕТИ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ
Медиа:

На 30 септември международна делегация от професори от Хърватска, ЮАР, Словакия, България и Молдова посети ПДТГ „Д. Хадживасилев“. Гостите бяха придружавани от декана на факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“ проф. д-р Андрей Захариев. В рамките на визитата бяха разгледани музея и аулата на гимназията и бе проведена работна среща с директора Лиляна Димитрова. Проф. Мариян Цингула от Хърватска изрази възхитата си от достолепната среда и великолепна архитектура на учебния комплекс. Проф. Даниел Шуте от Северозападния Университет на ЮАР прояви професионален интерес към музейните свидетелства за обучение по счетоводство, които датират още от 19 век. С пожелания за добро настояще и бъдеще на Търговската гимназия гостите изразиха своята висока удовлетвореност от възможността да видят и оценят сътвореното и останало в десетилетията от дарителя Димитър Хадживасилев.

Гостуващата делегация бе част от участниците в провежданата в СА „Д. А Ценов“ 87-а международна научна конференция по икономическо и социално развитие, посветена на 70-годишнината на финансовата катедра. В конференцията взеха участие 73 автори с 43 научни доклада, представляващи 26 институции от 11 държави от 4 континента.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“