Международни студенти по програма „Еразъм+“ в СА „Д. А. Ценов“ поставиха началото на еко инициативата „Дръвче засади, Земята украси“

Скоро след пристигането си на българска земя, международните студенти, реализиращи мобилност по програма „Еразъм+“ в СА „Д. А. Ценов“, заедно с доброволците от студентската организация ЕСН Свищов, поставиха началото на ежегодната еко инициатива под надслов „Дръвче засади, Земята украси“. На 20 март 2021 г., с помощта на гл. ас. д-р Радослав Йорданов, преподавател към катедра „Маркетинг“ и организатор на кампанията, петнадесетина активисти засадиха 3 дръвчета на територията на града, които ще допринесат за по-доброто еко равновесие и атмосфера в Свищов.
Въпреки не толкова добрите атмосферни условия, студентите ентусиазирано поддържаха темпа си на работа и приповдигнатото си настроението с песни и шеги, което направи събитието още по-забавно и приятно. Международните възпитаници изразиха своята радост да бъдат част от събитие с такава насоченост и важност. Едновременно с това, те не пропуснаха да споделят готовността и желанието си за включване и в други инициативи, които предстоят да се проведат, независимо от насочеността им.
Доброволците от ЕСН Свищов споделиха, че възможностите за включването в местни инициативи и организирането на събития с различен обхват са от изключителна важност за успешната адаптация на чуждестранните студенти на СА „Д. А. Ценов“ към местната атмосфера и начин на живот. Според тях това е един от основни начини, чрез които да спомогнат за постигането на желаната интеграция, а също и на по-мащабната цел на програма „Еразъм+“, а именно обогатяване на знанията, общата култура и способностите на младежите.