МЕЖДУНРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

МЕЖДУНРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“

Във връзка с Международния ден на толерантността – 16-ти ноември, Йоанна Митева от XIб клас – член на Ученическия съвет на Търговската гимназия, изготви презентация, с която да напомни на всички, че трябва да бъдат по-търпеливи към хората около себе си, за един по-спокоен и хармоничен живот!

 

Правилата са прости – търпение, доброта, взаимопомощ и уважение!

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ВИЖ ТУК

16_noemvri_Mezhdunaroden_den_na_tolerantnostta(1)

 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“