Министърът на МОН откри новата учебна година в Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Медиа:

Свищовското висше училище посрещна 85-ия си випуск

Новата академична 2020-2021 година в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” тържествено бе открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Академичното тържество се проведе в аулата на Свищовското висше училище при спазване на действащите противоепидемични мерки. Поради засиления интерес от студентите и наложените противоепидемични мерки, тържествената церемония беше излъчвана пряко на видео стени в други две аудитории.
Присъстващите в аулата студенти, преподаватели и гости приветстваха с аплодисменти ректора проф. д-р Марияна Божинова, придружавана от зам.-ректори, зам.-председателя на Общото събрание, деканите на факултети, ВрИД председател на Студентски съвет. Заедно с ректора на Академията и министъра на образованието, официални лица на президиума бяха Генчо Генчев – кмет на община Свищов и протойерей Руслан Личев – архиерейски наместник на Свищовска духовна околия. Сред гостите на академичното тържество за откриването на новата учебна година и приемането на 85-ия випуск, бяха: доц. д-р Милен Михов, народен представител в 44 НС, зам.-председател на Комисията по образованието и науката; гл. ас. д-р Станислава Стоянова, народен представител в 44 НС, член на Комисията по образованието и науката и на Комисия по земеделието и храните; Станислав Стоянов, народен представител в 44 НС, член на Комисията по енергетика и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред; проф. д-р Любомира Попова, областен управител на област В.Търново; Венцислав Спирдонов, председател на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България и председател на ОбС – В. Търново; Иван Иванов, управител на Ви Ай Джи Сървисис България, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”; Николай Чернев, собственик на „Мусала Иншурънс Брокер”; Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища и председател на настоятелството на Стопанската академия; д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на настоятелството на Стопанската академия; проф. д-р ик.н. Васил Меразчиев, председател на Клуба на ветераните при СА „Д. А. Ценов”.
С приветствено слово към академичната общност, ректорът откри новата учебна 2020-2021 година. „Стъпила здраво върху утвърдените във времето на своето съществуване традиции, стигайки до модерните науки, днес Академията предлага образователна кауза, свързваща студентите с безкрайния свят на възможностите за личностно развитие”, заяви проф. Божинова. В обръщението си към първокурсниците, тя ги увери, че са направили правилния избор на висше училище, като подчерта, че Стопанската академия има над 150000 възпитаници. „Този знаменателен за всички ни момент, на старта на новата учебна година, е отправна точка в житейския Ви и професионален път, който Ви дава шанса за нови хоризонти в осъществяването Ви като качествени и стойностни специалисти в икономиката на страната ни”, каза още проф. Божинова. Тя пожела на студентите да бъдат здрави, одухотворени, осмислени, искрящи от енергия и амбиции.
С обръщение за здраве и благоденствие на новия випуск и на Свищовската Алма матер, протойерей Руслан Личев отправи благопожелания към цялата академична общност.
За своя избор на висше училище, първокурсниците бяха поздравени и от министъра на образованието и науката, който подчерта, че в Стопанската академия са едни от най-добрите преподаватели в областта на стопанските науки. „В 21 век студентите учат различно, това е векът на знаещите и можещите хора. Свърши времето на масовизацията, на неудовлетвореното търсене на висше образование, на търсенето на диплома. Идва времето, в което все повече ще са важни знанията и уменията, придобити в университета”, заяви министър Вълчев. По думите му, през следващите десетилетия висшите училища ще могат да бъдат конкурентни само със завишени изисквания и високо качество на предлаганото образование. Министърът апелира към студентите да се възползват от своите преподаватели в Свищов и да бъдат с нагласата за учене през целия живот. Красимир Вълчев благодари за поканата да бъде гост в Стопанската академия и поздрави ръководство за желанието и амбицията, които имат за академично развитие в новата реалност. Проф. Божинова връчи на министър Вълчев почетния знак на Академията за заслуги към Свищовското висше училище.
В приветствието си към студентите и преподавателите кметът Генчо Генчев подчерта, че откриването на новата учебна година в СА „Д. А. Ценов” се случва точно когато светът отбелязва Деня на мира, обявен преди 30 години с резолюция от Общото събрание на ООН. „В днешния ден ние показваме едно обединение в името на мира, в името на нашата академия – ректор, министър, държавници. Цялата държавна власт, в лицето на различни йерархически институции, е тук за да даде своята подкрепа за Стопанската академия – това е гарант, че тя ще бъде и ще пребъде за идните поколения”, заяви Генчо Генчев. Кметът удостои министъра на МОН с първото по рода си отличие на Община Свищов – Почетна награда за граждански заслуги, за големите заслуги на Красимир Вълчев в развитието на образованието и укрепване състоянието на учебните заведения в общината.
Приветствия към академичната общност поднесоха също народните представители доц. д-р Милен Михов и гл. ас. д-р Станислава Стоянова – възпитаник на Стопанската академия, Иван Иванов, Николай Чернев, ВрИД председател на Студентски съвет – Жанета Ангелова. От името на синдиката на българските учители, д.ик.н. Янка Такева връчи златен медал на ректора на Стопанската академия.
По традиция, на тържествената церемония бяха наградени отличниците на випуск 2016-2020 в ОКС „бакалавър”. Ежегодно, с решение № 427 от 25 май 2005 г., Общински съвет – Свищов награждава отличник на випуска с грамота и парична награда в размер на 1000 лв. Тази година кметът връчи наградата на Фелия Попова, спец. „Икономика на туризма” със среден успех от следването отличен 5.96 и държавен изпит – отличен 6.00. Като отличник на випуска Фелия Попова, от факултет „Производствен и търговски бизнес”, получи и наградата на Ректора и академичното ръководство.
Грамоти и парични награди получиха и отличниците на другите три факултета: ф-т „Стопанска отчетност” – Димана Димитрова, спец. „Счетоводство и контрол”, със среден успех от следването отличен 5.95 и от държавен изпит – отличен 6.00; ф-т „Финанси” – Петя Маркова, спец. „Финанси”, със среден успех от следването отличен 5.95 и от държавен изпит – отличен 6.00; ф-т „Мениджмънт и маркетинг” – Силвия Петкова, спец. „Екомениджмънт”, със среден успех от следването отличен 5.90 и от държавен изпит – отличен 6.00.
След тържествената церемония, гостите посетиха академичния музей, където министърът на образованието положи подпис в почетната книга на Свищовското висше училище.
Гостите поднесоха цветя пред паметника на Дарителя Димитър Ценов, а в края на визитата си посетиха и специално обособения „Фронт офис за обслужване на студенти”, създаден чрез дарение от възпитаник на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

Източник: СА „Димитър А. Ценов”