Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев бе удостоен с едно от най-високите отличия на община Свищов
Медиа:

Наградата „За граждански заслуги“ му бе връчена за приноса му в развитието на образованието в община Свищов

При еднодневното посещение на министър Красимир Вълчев в Свищов кметът на града Генчо Генчев му връчи първото по рода си отличие на основание чл. 33, ал. 2 и чл. 46, ал. 1, т. 1 от Наредбата за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов. Министърът на образованието и науката на Република България Красимир Вълчев бе удостоен с почетната награда „За граждански заслуги“, за приноса му в развитието на образованието и укрепване състоянието на учебните заведения в община Свищов. Наградата, която е едно от най-високите отличия на Общината и включва почетна грамота по специален образец, с официалния печат на община Свищов и почетен медал „За граждански заслуги“, му бе връчена по време на тържественото откриване на учебната година в СА „Д. А. Ценов“.