Министерство на културата отпусна 7 938 лева на 7 читалища от община Свищов

Средствата са отпуснати по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, Министерството на културата обяви резултатите от проведената втора конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност. 7 народни читалища от община Свищов са одобрени с проектните си предложения на обща стойност 7938.52 лв. Основната цел на програмата е обновяване на библиотечните колекции и финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.
Участието в програмата е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.
За обновяване на библиотечния си фонд, свищовските читалищата получиха следните суми:

НЧ „Просвета-Драгомирово – 1912“, с. Драгомирово – 998.29 лв.;
НЧ „Заря – 1898“, с. Хаджидимитрово – 1206.81 лв.;
НЧ „Съзнателност – 1899“, с. Овча Могила – 1196.45 лв.;
НЧ „Светлина – 1911“, с. Морава – 1011.65 лв.;
НЧ „Филип Станиславов – 1903“, с. Ореш – 1188.72 лв.;
НЧ „Светлина-Царевец – 1927“, с. Царевец – 1125.64 лв.;
НЧ „Възраждане – 1908“, с. Българско Сливово – 1210.96 лв.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ