Министерството на културата одобри проектите на девет свищовски библиотеки

Министерството на културата одобри проектите на девет свищовски библиотеки, които кандидатстваха по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“.
Участието в програмата е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти.
За обновяване на библиотечния си фонд са кандидатствали 12 свищовски библиотеки, от които 9 са одобрени и финансирани с общата сумата от 15 841.25 лв.
Разпределението е както следва:

Градска библиотека – 4695.38 лв.

Библиотеката при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“ – 3057.65 лв.

НЧ „Светлина 1911“ с. Морава – 1183.82 лв.

НЧ „ Съзнателност 1899“ с. Овча могила – 1180.46 лв.

НЧ „Заря 1898“ с. Хаджидимитрово – 1171.97 лв.

НЧ „Филип Станиславов 1903“ с. Ореш – 1163.15 лв.

НЧ „Слънце 1925“ с. Алеково – 1155.32 лв.

НЧ „Светлина-Царевец 1927“ с. Царевец – 1116.81 лв.

НЧ „Просвета-Драгомирово 1912“ с. Драгомирово – 1116.69 лв.