Младежи от лидерска програма „Нови хоризонти” гостуваха в Свищовската академия
Медиа:

Участници в лидерската програма „Нови хоризонти” за малките населени места гостуваха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Визитата бе инициирана от сдружение „Институт Перспективи”, с председател на УС Ахмед Куйтов. Сдружението реализира в Свищов тренинг по програмата с участието на 30 младежи от различни населени места в България. Основната цел на тренинга е участниците да развият компетентност за сътрудничество с местните власти, културни и образователни институции, за да могат в партньорство да реализират успешно интеграционните политики на ЕС, чрез програмите от новото поколение 2021-2027 г.
Гостите бяха посрещнати в аулата на Академията от доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение” и доц. д-р Христо Сирашки – директор на Център за професионално обучение и Център за следдипломно и факултативно обучение.

Доц. Ерусалимов приветства младите хора и ги запозна с историята на Свищовското висше училище, създадено с направеното преди 108 години дарение от Димитър Ценов. Зам.-ректорът представи образователното портфолио на Стопанската академия, която на 21 септември ще посрещне официално 85-ия си випуск.Той поясни какви са начините за кандидатстване, развиваните форми на обучение, възможностите за студентски мобилности, за настаняване в студентските общежития, предимствата на малкия университетски град. Доц. Сирашки запозна гостуващите младежи с възможностите за обучение, които предоставят двата центъра към Стопанската академия. Представяйки различните езикови и компютърни курсове, обучения за професионална квалификация и други, доц. Сирашки сподели, че обученията се провеждат в индивидуална, групова, присъствена и дистанционна форма.
Гостите имаха възможност да дискутират с представителите на академичното ръководство въпроси, свързани с обучение и младежки образователни инициативи. Председателят на сдружение „Институт Перспективи” – Ахмед Куйтов изказа благодарност от името на младите хора към ръководството на Стопанската академия за гостоприемството, вниманието и представената информация.

 

По информация на СА „Димитър А. Ценов”