МОН и СБУ избраха Свищовската академия за партньор по проект, свързан с повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на българските ученици

Министерството на образованието и науката (МОН) и Синдикатът на българските учители (СБУ) избраха Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ за партньор по проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици 5-10 клас в българските училища“. За реализиране целите на проекта, Свищовското висше училище ще проведе обучения на 150 учители от пет региона на България, които ще мултиплицират получените знания сред своите колеги и ученици. Избраните за лектори академични преподаватели ще разработят обучителни материали, с които ще бъдат подпомогнати българските учители в работата им с учениците, свързана с темата на проекта. Планира се петте присъствени обучения на учителите, които Стопанската аладемия ще проведе, да бъдат в периода м. март – м. април 2021 г. В рамките на проекта ще бъде проведена заключителна конференция, на която ще бъдат отчетени резултатите от обучението. Целта е по-широко разпространение на постигнатото и изготвяне на препоръки за подобряване на финансовата грамотност и икономическата култура в българските училища

Източник: СА“Д.А.Ценов“