МОН утвърди нови учебни програми за 5-и, 6-и и 7-и клас по пет предмета

Министерството на образованието и науката утвърди нови, осъвременени учебни програми по различни предмети за 5-и, 6-и и 7-и клас.

Целта на промените е учениците да придобият практически умения в областта на математиката и природните науки.

Новите учебни програми са по „География и икономика“ за пети и шести клас, „Математика“ за пети, шести и седми клас, както и по „Биология и здравно образование“, „Физика и астрономия“, и „Химия и опазване на околната среда“ за седми клас.

От просветното министерство препоръчват в подбора на ситуации за представяне на изучаваните теми и проблеми и на задачите за прилагане на наученото да преобладават ситуации от практиката и решаване на житейски казуси.

И още – ограничава се броят на учебните статии в учебниците, което дава повече свобода на учителя да прецени колко урочни единици да посвети на дадена тема в зависимост от интересите и потребностите на учениците.

От Министерството на образованието и науката съобщават още, че независимо от увеличаването на броя на часовете по „Математика“ в пети и шести клас и по „География и икономика“ в шести клас, утвърдено още преди началото на учебната година, допълнителни теми не са предвидени – някои са преразпределени, а други отпадат.

Прилагането на учебните програми ще започне от следващата учебна година за учениците, които постъпват в пети клас, а до одобряването на новите учебници ще се използват съществуващите.

Източник: БНР