МОН: Заявления от родителите, нежелаещи децата им да тръгнат на училище от 4 януари

Родители, които не желаят да пуснат децата си обратно на училище от 4 януари, могат да подават заявления до регионалните управления на образованието, съобщиха от Министерството на образованието.

До момента са постъпили 704 молби за онлайн обучение за ученици от 1 до 4 клас. От 4 януари се възобновява присъственото обучение за учениците от 1 до 4 клас като в училищата ще продължи да се прилага организация, която ограничава взаимодействието между отделните паралелки и класове, както и установените противоепидемични дейности по дезинфекция на помещенията.

По време на учебните часове учителите ще носят лични предпазни маски/шлемове, като по решение на педагогическия съвет на училището, или по решение на преподаващия може да се изисква и от децата за всеки отделен час. Изключения се допускат за ученици, на които по здравословни причини, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

В училищата следва да има и дежурни учители, които да се грижат за децата до 18.00 часа или до приключване на учебните часове при целодневно обучение в съответната образователна институция.

По-рано от неформалното обединение „Учители за безопасно образование“ изпратиха отворено писмо до медиите, с което обявяват, че категорично не са съгласни учебният процес да бъде възстановен от 4 януари.