Мзикално-поетичния рецитал в Художествената галерия и среща с  поета Иван Антонов
Медиа:

На 26 май 2021 г., в Художествена галерия „Николай Павлович“ в Свищов се състоя
творческа среща с поета Иван Антонов и На 26 май 2021 г., в Художествена галерия „Николай Павлович“ в Свищов се състоя
творческа среща с поета Иван Антонов и музикално-поетичния рецитал „Някой разказва…“. За музикалното оформление се погрижи Бисера Друмева. „Някой разказва…“. За музикалното оформление се погрижи Бисера Друмева.