На 25.01. 2020 г. в СУ „Димитър Благоев“-гр.Свищов се проведе вътрешноучилищен кръг на Седмо национално състезание по английски език „Longman Competition“.

На 25.01. 2020 г. в СУ „Димитър Благоев“-гр.Свищов се проведе вътрешноучилищен кръг на Седмо национално състезание по английски език „Longman Competition“. В него взеха участие 10 ученици от 3-ти до 10-ти клас. Това състезание цели да запознае учениците със специфики от формата на международните изпити по английски език, създавайки условия за изграждане на критерии за оценка на постигнатите резултати, и развивайки нагласи и умения за полагане на изпит за получаване на сертификат за съответно ниво.

За националния кръг на „Longman Competition“ се класираха 6 ученици. Той ще се проведе на 21.03.2020 г. в гр.Велико Търново.

По информация на СУ „Д.Благоев“