На 26 април  учениците от III „б“ клас на СУ „Николай Катранов“ гостуваха в Градска библиотека
Медиа:

На 26 април 2021 година учениците от III „б“ клас на СУ „Николай Катранов“ гостуваха в Градска библиотека. Заедно със своите учители – г-жа Силвия Александрова, класен ръководител и г-жа Галя Висоцка, учител в ЦДО група, децата осъществиха едно вълнуващо „Пътуване без куфар в красива България”. С помощта на библиотекарите учениците направиха въображаема екскурзия и разгледаха виртуално природни и културни забележителности. Посещението е част от проект, които тази учебна година СУ „Николай Катранов“ реализира по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда”. Основната цел на проекта е да се повиши интересът на учениците към четенето и да бъде провокирана самоинициативата им за индивидуално обучение в интересни за тях области.