НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Екипът, реализиращ проект “STEMB – STEM + Business” на училището, обявяват конкурс по документи за подбор на ученици от VIII до XI клас, които да работят по обучаване на чатботи. Чатботът е компютърна програма, която отговаря автоматично на запитвания на клиенти, създавайки усещането за разговор с истински човек. Този диалог се осъществява чрез текст, аудио или други визуални елементи като изображения и емотикони.

Чатботовете са ефективни асистенти на клиентите и им помагат при:

пазаруване в онлайн магазини;
проследяване на поръчки;
резервиране на нощувка в хотел или маса в ресторант;
информиране по различни въпроси и др.
В софтуера на чатботовете има вграден изкуствен интелект (AI). Според много специалисти чатботът е бъдещето на комуникационните и информационните технологии и е инвестиция, която си струва вашето внимание.

Участието в проекта именно в частта му по обучение на чатботи е шанс за обогатяване на портфолиото на учениците и уникално предимство при търсене на работа в сериозни компании в бъдеще. Подбраните кандидати ще получат и еднократна стипендия в размер от 150 лв. за извършената работа. Стипендиите са осигурени от партньора на Търговската гимназия в проекта г-н Емил Перушанов.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Мотивационно писмо;
Списък на ключови предимства, участия и класирания на кандидата в различни конкурси и състезания от началото на календарната 2020 г. до момента (сканирайте/снимайте документите, доказващи участието);
Документите се подават в електронен вид на адрес: skilly.pdtg@gmail.com в срок до 18.04.2021 г. включително.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Добре обосновано мотивационно писмо – 10 т.;
Участия в състезания – за всяко международно – 3т., национално и регионално – 2т., училищно – 1т.;
Класиране в състезания до трето място включително – за всяко международно – 3т., национално и регионално – 2т., училищно – 1т.
Успех – Добър – 1т., Мн. добър – 2 т., Отличен – 3т.

Учениците ще бъдат класирани в намаляващ ред според събрания бал. Ще бъдат създадени три екипа от по трима ученици, които ще работят под ръководството на г-жа Т. Спасова и г-жа Д. Илиева-Атанасова.