Над 21 000 малчугани се учат да говорят правилно чрез игри

Редят пъзели, учителите ползват табла и карти за упражненията

 

Над 21 000 малчугани от детските градини до момента са включени в допълнително обучение по български език по проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Заниманията протичат под формата на игра и благодарение на тях хлапетата се учат да говорят правилно, усвоявайки граматически правилна реч чрез игри. Те са водени от 3170 учители, които по проекта са получили и различни канцеларски материали – пъзели, табла, карти, образователни комплекти, с които да онагледят процеса на работа.

 

 

За реализирането на допълнителното обучение по български език всеки учител заявява на директора на детската градина или училището необходимостта си от познавателни книжки, учебни помагала и/или дидактически материали. След възобновяването на присъственото обучени в детските градини продължава провеждането на допълнително обучение по български език за хлапета, за които учителите констатират пропуски.

Една от детските градини, в които се провеждат допълнителни уроци, е столичната №48 ”Братя Грим”. Със стартирането на проекта се включат само малчугани, които говорят два езика, но впоследствие обхватът му се разширява. „Видя се колко помага с ежедневното общуване, бързо се мотивираха родители да се включат и други деца. Имат такива, които не говорят правилно, имат беден речник, което води до влошена комуникация с останалите деца. Те също се включиха и това помогна за развитието им”, сподели директорка Петя Йосифова.

Заниманията по програмата се провеждат от педагог в яслата в детската градина. „Учителката, която води заниманията, е най-младата, най-добрата и най-обичаната”, обясни Йосифова. Допълнителните уроци протичат по график и на групи. Малчуганите са разделени спрямо възрастта им – една група е от 2 до 4 години, а другата от 4 до 7. Темите пък са съобразени с възможностите и развитието на малчуганите. „Разработен е план, в който са включени различни теми, по които се работи през конкретния месец. Темите са съобразени с тематичното съдържание на материала, който децата усвояват по различните образователни направления”, обясни директорката. Например на тема есен има 8-10 занимания, които са свързани с упражняване на говорните умения, с граматически правилната реч.

В едно занимание могат да се включат по 2-4 деца спрямо темата и целта на урока. „Ако заниманието е свързано с граматически правилна реч, се търсят деца от една възраст да могат да работят по конкретната тема”, даде за пример директорката на 48 ДГ. Групата обаче може и да бъде смесена. Докато по-големите деца се учат да говорят правилно, малките могат само да редят пъзели и да бъдат активни слушатели.

За всяко дете темповете са различни – при някое нещата се получават по-бавно, докато други успяват да напреднат по-бързо. За това важна роля има и подкрепата от страна на родителите. „Важна е подкрепата на родителите. Ако в семейството няма подкрепа, нещата се случват по-трудно. Има семейства, които дават мило и драго, докато други го правят не толкова активно, сподели Йосифова. Всяка седмица учителят споделя на всеки родител какво са постигнали с детето му. Например каква приказва са чели и са разказвали, за да могат да се включат и от вкъщи. Директорката допълни, че докато градините бяха затворени, родителите са получи материали и така не се усетил застой у малчуганите.

 

Източник: Монитор