Награди на МОН за принос в науката „Питагор” 2021 г.

Министерство на образованието и науката отново ще връчи годишните награди за принос в науката „Питагор” за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката. През 2021 г. конкурсът за наградите „Питагор” (касаещи периода 2018-2020 г.) се организира с изцяло нов регламент, като ще бъдат връчвани отличия в следните категории:
Голяма награда „Питагор” за цялостен научен принос;
Голяма награда „Питагор” за млад учен;
Награда „Питагор” за научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научни резултати в полза на индустрията и/или обществото;
Награда „Питагор” за решаване на обществени предизвикателства (конкретната област за тази година ще бъде определена от журито и ще се публикува на страницата на МОН допълнително);
Награда „Питагор” за пробив в науката;
Награда „Питагор” за фирма с най-много инвестиции в научна дейност и развитие.
Изискванията към желаещите да участват в конкурса са:
Наличие на попълнен формуляр за участие;
Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при кандидатстване на колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като в последствие журито ще го нормира към броя на участниците в колектива);
Подадена справка за участие в международни организации и проекти;
Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката;
Доказателства за релевантност към съответната категория.
Кандидатите представят научните си резултати за период от 3 години (2018-2020) с изключение на Голяма награда „Питагор” за цялостен принос, за която кандидатите представят обобщено най-значимите си научни резултати през цялата си кариера.
Кандидатури за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. Министерството на образованието и науката запазва правото си да отправя индивидуални покани за участие към изявени учени, идентифицирани с помощта на аналитични данни от платформите, които проследяват наукометричните показатели (SCOPUS и/или Web of Science).
В процедурата нямат право да участват учени и научни колективи, носители на наградата „Питагор” в предходни години. Изключение са носителите в категория „Голяма награда „Питагор” за млад учен”, спечелили наградата преди не по-малко от 3 години.
Регламентът за участие в конкурса, както и формулярът за участие са публикувани на интернет страницата на министерството и на портала за наука.
Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния празник 24 май – „Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”.
При невъзможност за провеждане на церемонията, наградите ще бъдат връчени по служебен път.
Крайният срок за подаване на предложенията е 16 април 2021 г. на електронни адреси: vesela.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg