Награди за децата от 2″в“ клас от СУ“ Николай Катранов“ от  конкурс на тема „Българска фолклорна носия“
Медиа:

Отново награди за децата от 2″в“ клас от СУ“ Николай Катранов“ от конкурс на тема „Българска фолклорна носия“ . Конкурсът за рисунка “Българската фолклорна носия” е част от програмата на фестивал “Шарено котле – култура и традиции на местните общности“, организиран от народно читалище “Св. св. Кирил и Методий 1985” със съдействието на Регионален исторически музей – Бургас.
Целта на конкурса е запазване и популяризиране на прекрасните български национални облекла.
„Българската традиционна носия е общо название, с което се нарича народното облекло на българина от Възраждането до средата на 20-и век. Дрехата отразява спецификата, традиционната култура и бита на българския народ. По своя характер фолклорната носия е всекидневно работно облекло, което чрез художествена украса придобива празничен вид. Отличава се с изключителната си практичност при трудова дейност, традиционни обреди или празненства.“